جدول زمانبندی همایش:

 

زمانبندی دریافت و پذیرش نهایی مقالات
آخرین مهلت ارسال مقالات
15آبان
اعلام نتایج داوری
18آبان
مهلت ثبت نام:
-
تاریخ برگزاری همایش
96/08/26